Sistemang Analog na Telepono

Analog PBXs ay maka-dekada ng nasa paligid at patuloy paring ginagamit ng maraming mga tanggapan. Aktibong pagbabago o pag-unlad para sa mga sistemang legacy phone ay natigil na maraming taon na ang nakakaraan. Ang kanilang limitadong paggagamitan ay dahan-dahan silang itinutulak palabas ng merkado.

Lahat ng tawag ay routed sa pamamagitan ng tradisyunal na PSTN nakapirming linya network. Sistemang Analog phone ay nangangailangan ng dual na kable sa opisina: isang network para sa mga sistema ng telepono, at isang pangalawang network para sa mga IT infrastructure.

Bentahe:

Di-Bentahe: